« Tagasi

Hanketeade „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“

Jõgeva linn viib läbi hankemenetlust Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimiseks.

Hanke viite nr riigihangete registris on 187864

Hanke eeldatav maksumus on 5 660 000 eurot

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. august kell 10.00

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projektiga: „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine" SFOS 2014- 2020.1.04.17-0035

Hankelepingu objektiks on Jõgeva Põhikooli koolihoone ning seda ümbritseva õueala projekteerimise- ja ehitustööde teostamine. Hankija näeb ette võimaluse hankelepingu mahtu suurendada peale Hankelepingu sõlmimist. Hankelepingu mahu suurenemise ulatus on kooli juurde kavandatud linnaraamatukogu hoone ehitamine (tööde mahu ulatus on määratletud ehituslikus eskiisprojektis). Hankija teeb otsuse hankelepingu suurendamiseks hiljemalt kahe kuu jooksul peale Hankelepingu sõlmimist ja see vormistatakse poolte vahel kirjaliku kokkuleppega. Hankija võtab otsustamisel aluseks enda rahalised võimalused, mis on ainuke tingimus, mille alusel Hankija teeb otsuse hankelepingu mahtu suurendada linnaraamatukogu hoone ehitustööde ulatuses.

Hanketeade

Hanke eest vastutav isik: arenduse spetsialist Erki Teder, 776 6508