« Tagasi

Jõgeva Kultuurikeskuse saalitoolide ostmine

Hanke viitenumber 184506

Hanke nimetus Jõgeva Kultuurikeskuse saalitoolide ostmine

Hankija

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED

Jõgeva Linnavalitsus, 75003246, Suur 5, Jõgeva, 48306 Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee URL: http://www.jogeva.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.jogeva.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

 

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva Kultuurikeskuse saalitoolide ostmine

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

Ostmine

Asjade tarnekoht: Aia tn. 6, Jõgeva linn

NUTS kood: EE

Riigihange korraldatakse

Hankelepingu sõlmimiseks

Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul

Rahaühik: Euro

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Lihthanke objektiks on Jõgeva Kultuurikeskusele 100 tk pestavast kangast katteriidega saalitooli ostmine.

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 39110000-6

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kavandatav alguskuupäev: 18.04.2017

Kavandatav lõppkuupäev: 20.06.2017

Hankemenetluse liik

Lihthange

 

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

04.04.2017 11:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 04.04.2017 11:00