« Tagasi

Jõgeva linnas elavate eakate päevahooldusteenus

Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalosakond kogub infot Jõgeva linnas elavate eakate päevahooldusteenuse vajaduse väljaselgitamiseks. Loodava päevahooldusteenuse eesmärgiks on sisustada päeva eakal, kelle kodus hooldamisega ja järelevalvega perekond enam toime ei tule.

Teenuse sihtgrupiks on isikud, kellel on vähenenud mälu ja mõtlemisvõime ning kahanenud varasemad oskused (ei saa hakkama iseseisvalt söögi valmistamisega või on probleeme turvaliselt tänaval liiklemisega).

Teenuse osutamine on üks võimalik lahendus, et vältida eaka hoolde- või vanadekodusse paigutamist ja vabastab pereliikmed vaimselt ja füüsiliselt koormavaks muutunud järelevalve- ja hoolduskohustusest päevasel ajal ning võimaldab siirduda tööturule.

Päevahooldusteenust osutatakse päevahoolduskeskuses, kus

• eakat kaasatakse aktiveerivasse tegevusse ja sisustatakse tema aeg (ajalehtede lugemine, vestlemine, võimlemine, käsitöö, muusikateraapia, mälutreening, hingehoid jne);

• säilitatakse igapäevaelu toimetulekuoskused;

• nõustatakse pereliikmeid ja/või hooldajaid;

• tagatakse päevane toitlustamine;

• võimaldatakse päevane puhkus (voodikohad);

• tagatakse pere- ja/või erialaarsti ettekirjutatud raviplaani jälgimine.

Eakate päevahooldust ei osutata isikule:

• kes on lamaja voodihaige;

• kellel on nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;

• kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena;

• kes on statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega.

Mida annab päevahooldusteenuse kasutamine:

• teie lähedane saab päeval olla kindlas turvalises kohas, kus tema eest hoolitsetakse ja tal on järelevalve;

• teie ise saate vajadusel võtta aega puhkuseks või minna tööle.

Kui teil on soovi kirjeldatud päevahooldusteenuse kasutamiseks, võtke palun ühendust Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga telefonil 776 6520 või e-posti aadressil anneli.laane@jogeva.ee