Teed ja tänavad

Jõgeva linna tänavate, kõnniteede ja parklate aastaringseid hooldustöid teostab alates
1. jaanuarist 2015.a OÜ N&V, kontakttelefon 5330 5631.
 
 
Vaata ka
 
 

Teede ja tänavate talihooldus

Lume lükkamist ja libedatõrjet Jõgeva linna tänavatel, kõnniteedel ja parklates teostab OÜ N&V.

Jõgeva linna kaardil on märgitud tänavate seisunditasemed: sinisega kolmas tase, rohelisega teine tase. Kõnniteed kuuluvad kõik kolmanda taseme alla, mille puhastamiseks on aega lumesaju korral ja libedustõrjeks kuni 8 tundi.

Talihoolduse nõuetega saab alljärgnevalt lähemalt tutvuda.

Tee seisundinõuded 

TÄNAVA SEISUNDITASE

HOOLDUSTSÜKLI AEG TUNDIDES

TEE TALVISED SEISUNDINÕUDED

TÄNAVA TALVINE SEISUNDITASE