Palgaandmed

27.05.15

Jõgeva linna ametiasutuste palgajuhend

 

Ametnike palkade avalikustamine

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse  § 65 lg 1 ja 2 alusel ning arvestades § 119 sätestatud § 65 rakendamise erisusi.

Hiljemalt 1. mail avalikustab Rahandusministeerium ametnike palgad avaliku teenistuse keskel veebilehel: http://avalikteenistus.ee/index.php?id=41596

Toimetaja: KAJA PÄRN