Ohtlike jäätmete vastuvõtt

27.03.14

OHTLIKUD JÄÄTMED, sh ELEKTROONIKAJÄÄTMED 

 – vanaõlid ja õifiltrid, värvi- ja lahustijäägid, aerosoolide pudelid, kemikaalide- ja taimekaitsevahendite-, fotograafiajäätmed ja nende pakendid (taara), pävavalguslambid jm ohtlikud ja elektroonikajäätmed saab ära anda Jõgeva linna jäätmejaamas, asukohaga Toominga 32 Jõgeva linn.


Jäätmejaama teenused on eraisikutele suures osas tasuta, osade jäätmete üleandmine on tasuline nii era- kui juriidilistele isikutele. Jäätmejaama teabe ning hinnakirja leiad siit.
Ohtlike jäätmete kogumist ja äravedu korraldab AS Epler&Lorenz.


  - elektri- ja elektroonikajäätmed saab üle anda Jõgeva linna jäätmejaamas. Samas, juhul, kui vastavat liiki kaupu müüv kauplus on nõus neid vastu võtma, saab üle anda ka nendes kauplustes, tasuta.  Mitmesse kauplusse on paigutatud vanade patareide ning arvutielektroonika jäätmete kogumise kastid. Elektroonikajäätmete kogumist ja äravedu korraldab EES-Ringlus MTÜ.


 - eterniit ja asbest: Saab üle anda Jõgeva linna jäätmejaamas, hinnakirja alusel või vedada kas Torma prügilasse või Väätsa prügilasse.

Toimetaja: VEIGO MANDRE