Elamumajandus

20.10.16
Jõgeva linna eelarvest toetatakse korterelamute õuealade korrastamist. Alates 1. jaanuarist 2008 on võimalik toetust taotleda korterelamu kinnistul asuvate teede ja parkimisplatside ning mängu- ja spordiväljakute rajamiseks või renoveerimiseks.
Toetuse suuruseks on kuni 50% tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2556,47 eurot teede ja parkimisplatside rajamiseks või remondiks, 639,12 eurot eelnimetatud töödega seotud projekteerimistöödeks ning 639,12 eurot mängu- ja spordiväljakute rajamiseks või renoveerimiseks.
2015. aastaks on linna eelarves selleks otstarbeks planeeritud kokku 6400 eurot.
 
 
Vaata ka

 

Toimetaja: MARGE TASUR