Avalikud korrad

11.09.14

 

Avalikku korda Jõgeva linnas reguleerib alates 01.07.2014 korrakaitseseadus

Jõgeva linnas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord

Spordi eeskirjad ja korrad

5.10.15

Spordi toetamise kord Jõgeva linnas (alates 06.10.2015)