Jõgeva linna aukodanikud, teenete e. -vapimärgi ja aumärgi omanikud

27.02.17

AUKODANIKUD

 

1. ALEKSANDER ORAS (1988) seoses Jõgeva linna 50. aastapäevaga.
2. VAMBOLA ASPER (1988) seoses Jõgeva linna 50. aastapäevaga.
3. JOHANNES NAHKUR (1988) seoses Jõgeva linna 50. aastapäevaga.
4. EINO VESKIS (1988) seoses Jõgeva linna 50. aastapäevaga.
5. ASTA PAEVEER (1998) väljapaistvate teenete eest Jõgeva linna kultuuri- ja hariduselu kauaaegsel edendamisel.
6. VALDEKO VADI (2003) teenete eest Jõgeva linna haridus-, kultuuri- ja spordielu kauaaegsel edendamisel.
7. ANTS PAJU (2009) väljapaistvate teenete eest Jõgeva linnale tuntuse toomisel, pikaajalise ja aktiivse kultuuri-, spordi- ning ühiskondliku elu edendajana.

8. AIRI RÜTTER (2013) Jõgeva linnale tuntuse toomisel pikaajalise, aktiivse ja silmapaistva kultuuri- ning ühiskondliku elu edendajana.

 

TEENETE ehk -VAPIMÄRK

 

1. KAAREL TETSMANN (2007) kauaaegsele muusikapedagoogile, hinnatud ja tuntud paljude õpilaskooride ning Jõgeva Meeskoori „MEHIS” dirigendile.

2. AIRI RÜTTER (2008) kauaaegse ja silmapaistva kultuuritöö ning rahvakultuuri propageerijale, eestvedajale ja vahetule tegijale linna maine kujundamise eest Jõgeval ning väljaspool linna.

3. REIN MÕTS (2008) kauaaegse ja silmapaistva ettevõtluse arendajale, töökohtade loojale ning linna arengu oluliste ideede aktiivsele algatajale ja toetajale, linna maine kujundamise eest Jõgeval ja väljaspool linna.

4. LUDMILLA HANNULA (2008) kauaaegse ja silmapaistva Jõgeva linna elanike tervise hoidja ning taastamisega tegelejale, linna maine kujundamise eest Jõgeval ja väljaspool linna.

5. JÜRI LEESMENT (2011) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes on oma tegevusega Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele kaasa aidanud laulva revolutsiooni aegsete paljude tuntud isamaaliste laulude sõnade autorina. Samuti on ta Jõgeva linna patrioodina ka Jõgeva Gümnaasiumi laulu ja 2008. a loodud Jõgeva linna laulu sõnade autor.

6. HEINO ILVES (2011) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes oma kauaaegse ja silmapaistva aktiivse ühiskondliku tegevusega Jõgeva linna kultuuri- ning sotsiaaltöö valdkonnas on seisnud hea Jõgeva linna maine kujundamise eest Jõgeval ning väljaspool Jõgeva linna. Heino Ilves on tänavu (2011) oma 35-aastast juubelit tähistava Jõgeva maakonna ainsa meeskoori, Jõgeva Meeskoori MEHIS, asutajapresident ja tänaseni ka tegevpresident. Heino Ilves on aastaid juhtinud Jõgevamaa Tarbijakaitse Ühingut, on Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu juhatuse liige, Jõgeva Linna Pensionäride Ühenduse ja Jõgevamaa Pensionäride Ühenduse esimees, tegutsenud aastaid kuni tänaseni Jõgeva Majandusühistu nõukogu esimehena, on olnud valitud Jõgeva Linnavolikogu liikmeks.

7. ANTS-AUGUST NURK (2012)  Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes oma aktiivse tegevusega Jõgeva Kaitseliidu moodustamisel, selle eeskujulikul juhtimisel aastatel 1990-2002, korrakaitses ja linna kultuurielu toetamisel on seisnud hea Jõgeva linna maine kujundamise eest Jõgeval ning väljaspool Jõgeva linna. Oluline oli tema panus Kaitseliidu Jõgeva Maleva toetuse organiseerimisel I Eesti Naiste Tantsupeo kordaminekuks 2011. aastal Jõgeval. Ants-August Nurka on riiklikult tunnustatud Kotkaristi V klassiga ning järgmiste autasudega: Kaitseliidu Valgeristi II ja III klass, Kaitseväe Teenetemärk, Kaitseliidu asutaja teenetemärk, Kaitseliidu Teenetemedali eriklass, Kaitseliidu teenetemedali I, II ja III klass, Naiskodukaitse Liiliaristi Hõberist, Noorte Kotkaste teenetemärk, Jõgeva, Tallinna, Sakala ja Põlva malevate teenetemärk, medal „10 aastat taastatud politseid", mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge". Jõgeva linn on Ants-August Nurka 2009. aastal tunnustanud Jõgeva linna aumärgiga. Jõgeva Maavalitsus on teda 2011. aastal autasustanud Jõgevamaa Vapimärgiga.

8. MAIMU VALDMANN (2012) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes oma kauaaegse ja silmapaistva aktiivse ühiskondliku tegevusega Jõgeva linna kultuuri- ja haridustöö valdkonnas on seisnud hea Jõgeva linna maine kujundamise eest Jõgeval ning väljaspool Jõgeva linna. Maimu Valdmanni eestvedamisel on loodud Betti Alveri Fond, mille tegevust on tema  poolt juhitud 19 aastat. Fondi juhtimisel on 1996. a Jõgevale rajatud Betti Alveri park ja 2006. a Betti Alveri Muuseum. Maimu Valdmann on olnud üleriigilise kultuuriürituse, Betti Alverile pühendatud luulepäevade „Tähetund" projektijuht selle loomisest alates, samuti on ta loomisest alates kaasa aidanud iga-aastase omaloomingukonkursi „Betti Alveri jälgedes" korraldamisele. Maimu Valdmann on olnud Jõgeva Linnavolikogu liige, on Jõgeva Linnaraamatukogu nõukogu liige ja MTÜ „Tähetund" juhatuse liige. Jõgeva linn on 2006. aastal Maimu Valdmanni tunnustanud Jõgeva linna aumärgiga, 2011. aastal on Maimu Valdmannile omistatud Jõgeva linna üldhariduskoolide Aasta Õpetaja nimetus.

9. ÜLO PÄRN (2013) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes oma tööga ning aktiivse vabatahtliku tegevusega Jõgeva linna ja maakonna koduloo tundmaõppimisel, kogumisel ja erinevatest kogutud materjalidest ülevaadete koostamisel on aidanud kaasa Jõgeva ajaloo säilimisele ning sellega seisnud hea linna maine kujundamise eest nii Jõgeval kui väljaspool Jõgeva linna.

10. TAISTO LIIVANDI (2013) kauaaegse koolijuhi tööga ja aktiivse ühiskondliku tegevusega on aidanud kaasa Jõgeva Gümnaasiumi ja Jõgeva linna arengule.

11. JÜRI TOIT (2013) kauaaegse koolijuhi tööga ja aktiivse ühiskondliku tegevusega on aidanud kaasa Jõgeva Ühisgümnaasiumi ja Jõgeva linna arengule.

12. VIKTOR SVJATÕŠEV (2014) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, oma töö ja tegevusega on aidanud kaasa Jõgeva linna arengule ning sellega seisnud hea linna maine kujundamise eest nii Jõgeval kui väljaspool Jõgeva linna.

13. LIANNE SAAGE-VAHUR (2015) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, oma aktiivse ja silmapaistvalt tulemusliku tegevusega noorte kultuurialasel harimisel on seisnud hea Jõgeva linna maine kujundamise eest Jõgeval ning väljaspool Jõgeva linna.  

14. KAIDO LEHTLA (2016) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes kauaaegse ja silmapaistva ettevõtluse arendajana, töökohtade loojana, samuti linna spordi- ja kultuurielu toetajana ning aktiivse eestvedajana on hea seisnud Jõgeva linna igakülgse arendamise ning hea maine kujundamise eest.    

15. MAI TREIAL (2016) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes oma aktiivse ühiskondliku tegevusega Riigikogu liikmena, Jõgeva Linnavolikogu liikmena ja linnakodanikuna on oluliselt aidanud kaasa sotsiaalprobleemide lahendamisele Eestis ja kodulinnas, panustanud linnaelu arengusse ning hea seisnud linna maine kujundamise eest Jõgeval ja väljaspool Jõgeva linna.

16. TOOMAS VAHUR (2017) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes oma aktiivse, järjepideva ja tulemusliku tegevusega on välja arendanud heade majandustulemustega ettevõtte linnas ja maakonnas, osalenud aktiivselt Jõgeva linna ühiskondliku- ja kultuurielu arengus ning hea seisnud linna maine kujundamise eest Jõgeval ja väljaspool Jõgeva linna.

17. MARET OJA (2017) Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest, kes oma kauaaegse ja silmapaistva pedagoogilise tegevusega ning muusikasündmuste korraldajana on hea seisnud Jõgeva linna elanike vaimsuse rikastamise, linna, maakonna ja Eesti kultuurielu mitmekesistamise ning Jõgeva linna tuntuse ja hea maine kujundamise eest. 
 

 

AUMÄRK

 

01. KUNO MÄNNIK (2006) teenete eest Jõgeva Kaarepere teelõigu rekonstrueerimisel.
02. AIRI RÜTTER (2006) kultuurisidemete loomise eest Austraalia eestlaskonnaga.
03. MARKO SAKSING (2006) Jõgeva Spordiklubi „Tähe“ viimisel silmapaistvate sportlike saavutusteni saalihokis.
04. MARET OJA (2006) teenete eest Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade läbiviimisel.
05. MAIMU VALDMANN (2006) Betti Alveri mälestuse jäädvustamise korraldamise eest Jõgeva linnas.
06. LIANNE SAAGE-VAHUR (2006) Betti Alverile pühendatud üleriigiliste luulepäevade „Tähetund” korraldamise eest Jõgeva linnas.
07. AARE OLGO (2007) Jõgeva linna staadioni ehitamise korraldamise eest.
08. AIVAR KOKK (2007) kella paigaldamise eest Jõgeva linna.
09. REET KIKKAS (2007) eduka töö eest Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli direktorina.
10. ASTRA PERN (2007) eduka töö eest matemaatikaõpetajana ja õppealajuhatajana Jõgeva Gümnaasiumis.
11. HELJU SIHVER (2007) teenete eest Betti Alveri Muuseumi rajamisel.
12. IGOR ORLOV (2007) jalgpallitraditsioonide arendamise eest Jõgeva linnas.
13. KAIDO POOM (2007) teenete eest Jõgeva linnas jäähokitraditsioonide arendamise eest.
14. REIN MÕTS (2007) ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise eest Jõgeva linnas.
15. VIVIAN PAAKSI (2007) eduka töö eest matemaatikaõpetajana, klassijuhatajana ja rahvatantsu rühma juhendajana Jõgeva Gümnaasiumis.
16. NEEME KATT (2007) eduka töö eest õpilaste juhendamisel olümpiaadideks ja konkurssideks valmistumisel 2006/2007 õppeaastal Jõgeva Ühisgümnaasiumis.
17. EEVI MOOTSE (2008) eduka pedagoogilise töö eest Jõgeva Gümnaasiumis.
18. HELGE MARIPUU (2008) silmapaistva klassijuhataja töö eest Jõgeva Ühisgümnaasiumis.
19. LUULE PALMISTE (2008) tulemusliku töö eest sotsiaalvaldkonnas.
20. AIMUR SÄÄRITS (2008) noormaadlejate järjepideva treenimise ja spordi propageerimise eest Jõgeva linnas.
21. TOOMAS VAHUR (2008) ettevõtluse arendamise ning kultuurielu väärtustamise ja toetamise eest Jõgeva linnas.
22. ERKI TEDER (2008) kino taaskäivitamise eest Jõgeva linnas.
23. MALLE JELTSOVA (2008) silmapaistva ja kohusetundliku töö eest sotsiaaltöö valdkonnas.
24. HEINO ILVES (2008) silmapaistva ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest kultuuri- ning sotsiaaltöö valdkonnas.
25. SIRJE NARITS (2008) tulemusliku kultuuritöö eest.
26. MERLEEN LÄÄNEMÄGI (2008) tulemusliku töö eest tantsimise propageerimisel ja tantsurühmade juhendamisel.
27. ANNE KÜTT (2008) eduka kunstialase pedagoogilise töö ja Jõgeva kunstielu edendamise eest.
28. PIRET KOLL (2008) Ketlin Hanseni eduka treenimise eest.
29. JÜRI ALANDI (2008) tuleohutusalase ennetustöö läbiviimise ja päästealase töö korraldamise eest Jõgeva linnas.
30. ARVI TAMMEL (2008) ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise eest Jõgeva linnas.
31. KALEV AUN (2008) eduka töö eest keskkonnaalaste projektide elluviimisel Jõgeva linnas.
32. KALLE PIISKOPPEL (2009) kohusetundliku töö eest tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonnas.
33. JÜRI LEESMENT (2009) Jõgeva linna laulu „Ikka jõuab Jõgeva” loomise eest.
34. MAARIKA JÄRVET (2009) kunstnikutöö eest Päkapikumaa ja Jõuluvana toa kujundamisel.
35. RAUL VAIGLA (2009) Jõgeva linna laulu „Ikka jõuab Jõgeva” loomise eest.
36. ÜLO PÄRN (2009) Jõgeva ajaloo jäädvustamise eest.
37. ELLE VAHER (2009) 40-aastase tulemusliku töö eest lasteaia õpetajana Jõgeva linna lasteaedades.
38. SILJA VÕSASTE (2009) silmapaistva töö eest bioloogia õpetajana ja klassijuhatajana Jõgeva Ühisgümnaasiumis.
39. VIKTOR NÕMM (2009) eduka treeneritöö ja aktiivse ühiskondliku töö eest.
40. OLLI HAAPANEN (2009) Keuruu ja Jõgeva linnade sõprussidemete loomise ja arendamise eest.
41. VELLO RÜNDVA (2009) Jõgeva kesklinna piirkonna väljaarendamise eest.
42. ANTS-AUGUST NURK (2009) maleva asutamises ja selle töös aktiivse osalemise eest.
43. IMBI SILDNIK (2009) õppeprotsessi eduka juhtimise eest Jõgeva Ühisgümnaasiumis.
44. KAIE HEERO (2010) pikaajalise ja kohusetundliku töö eest tervishoiu valdkonnas.
45. EIKE SALU (2010) silmapaistva pedagoogitöö ja aktiivse näituste korraldamise ning Jõgeva kunstielu kujundamise eest.
46. HELI TOIT (2010) silmapaistva töö eest pedagoogina ja Jõgeva maakonna füüsika ainesektsiooni juhina.
47. KALLE SEPP (2010) kohusetundliku töö ja turvalisuse tagamise eest Jõgeva linnas.
48. TÕNU VARE (2010) linna elanike hulgas läbiviidud ennetusalase tegevuse eest.
49. JANNO ROSENBERG (2010) Võidupüha paraadi väga hea korraldamise eest Jõgeval.
50. TIIU ÕUNAP (2010) silmapaistva töö eest võrkpalli treenerina.
51. URVE KULLAS (2010) töökohtade loomise ja säilitamise eest.
52. RAINER VÕSASTE (2010) tulemusliku töö eest kehalise kasvatuse ja riigikaitse õpetajana, treenerina ning Jõgeva maakonna kehalise kasvatuse ainesektsiooni juhina.
53. LILIA SOOTLA (2010) kauaaegse tulemusliku töö eest.
54. ESTRI VAHT (2010) väga hea töö eest vene keele õpetajana ja klassijuhatajana.
55. JAAN JÄRV (2011) pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Jõgeva Linnavolikogu kantseleijuhatajana ning seoses Jõgeva linnale omavalitsusliku staatuse andmise 20. aastapäevaga.
56. LIIVI NOODLA (2011) pikaajalise ja kohusetundliku töö eest alushariduse valdkonnas.
57. SIRJE JÄRVESAAR (2011) pikaajalise ja kohusetundliku töö eest tervishoiu valdkonnas.
58. MONIKA MARIA GUSTAFSON (2011) OÜ Nordlanden omanik, kes on Jõgeva linnas taganud üle viiekümne töökoha.
59. VIRGE MITT (2011) külmalinna maine kujundamisele silmapaistva kaasaaitamise eest seoses retsepti „ Külmalinna küüslaugusupp“ loomisega.

60. ANNE NURMIK (2011) pikaajalise töö eest noorte kunstihariduse edendamisel ja seoses Jõgeva Kunstikooli 15. aastapäevaga.

61. LUDVIINE PÄRLIN (2011) pikaajalise ja süstemaatilise pedagoogilise töö eest.

62. ANNE JAAMA (2011) maakondlike kunstipäevade korraldamise ja õpilaste uurimistööde juhendamise eest.

63. ÜLO LUHT (2012) I Eesti Naiste Tantsupeo „NaiseLugu" sisuka lavastamise eest.

64. AVE LÄÄNE (2012) tulemusliku tantsuõpetaja töö eest 2011. aastal seoses laureaadi tiitli võitmisega Koolitantsu Festivalil.

65. KAIDO LEHTLA (2012) kauaaegse ettevõtjana tegutsemise ning Jõgeva linna kultuuri- ja spordielu järjepideva toetamise eest.

66. PRIIT PETTAI (2012) töökohtade loomise eest Jõgeva linnas.

67. ELLE KASE (2012) tulemusliku õppe-kasvatustöö juhtimise eest Jõgeva Lasteaias „Rohutirts".

68. ILME KRAANER (2012) tulemusliku klassiõpetaja ja klassijuhataja töö eest Jõgeva Ühisgümnaasiumis.

69. ESTER PÄRN (2012) tulemusliku matemaatikaõpetaja töö eest Jõgeva Gümnaasiumis.

70. ANNELI JÄME (2012) kauaaegse tulemusliku töö eest Jõgeva Gümnaasiumis.

71. KARIN LUIK (2012) aktiivse ja tulemusliku töö eest Jõgeva Ühisgümnaasiumis.

72. ENNO HEINMAA (2013) Jõgeva Puhkpilliorkestri 100. aastapäeva puhul ning pikaajalise, aktiivse ja edasiviiva orkestri töö korraldamise ja juhtimise eest peadirigendina aastatel 1979–1993 ja 1996–1997.

73. REIN TRAKS (2012) pikaajalise ja kohusetundliku teenistuse eest linnakantselei töö juhtimisel ja järjepidevuse tagamisel Jõgeva Linnavalitsuse linnasekretärina aastatel 1992–2012.

74. UNO VESKI (2013) Jõgeva jäähoki pikaajalise ja aktiivse eestvedamise ning propageerimise eest.

75. GERDA HEINMAA (2013) pikaajalise ja tulemusliku pedagoogilise töö eest Jõgeva Muusikakooli klaveriõpetajana noorte muusikute kasvatamisel ja suunamisel.

76. GAJA MÄESEPP (2013) eduka ja kaasava töö eest Jõgeva Ühisgümnaasiumi huvijuhina ning Jõgeva ajaloolise linnajooksu traditsiooni algatamise ja hoidmise eest.

77. JANA TIIDO (2013) Jõgeva Gümnaasiumi õpilaste eduka juhendamise eest ajaloo ja ühiskonnaõpetuse aineolümpiaadidel ning uurimustööde kirjutamisel ja kaitsmisel.

78. PEEP PÕDDER (2013) tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamise ning SA Jõgeva Haigla tulemusliku juhtimise eest.

79. TIIT SAARVA (2013) ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise eest Jõgeva linnas.

80. EVALD LEPIK (2013) ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise eest Jõgeva linnas.

81. MAIDO MÄGI (2013)  kauaaegse ettevõtjana tegutsemise ning Jõgeva linna arengule kaasaaitamise eest.

82. MERIKE KATT (2013) eduka Jõgeva meeskoori „Mehis" juhtimise eest dirigendina aastast 1995.

83. URVE MÖLDER (2013) eduka ja arendava töö eest rahvusvahelise projekti „Comenius" juhina ning inglise keele õpetajana Jõgeva Gümnaasiumis.

84. SILJA PIIR (2013) süsteemse ja eduka töö eest sotsiaalpedagoogina ja muusikaõpetajana Jõgeva Ühisgümnaasiumis.

85. MAIJA-LIISA STAL (2014) pikaajalise vabatahtliku heategevuse eest EELK Jõgeva koguduse abistamiseks ja toetamiseks.

86. RALF KASK (2014) kiire ja vapra tegutsemise eest 16. oktoobril 2013. a kolme lapse tulekahjust päästmisel.

87. MEELIS PAUKLIN (2014) olulise panuse eest Jõgeva linna arengusse haridusreformi kavandamisele ja läbiviimisele kaasa aitamisega.

88. KALLE KÜTTIS (2014) Jõgevamaa Gümnaasiumi asutamisele kaasa aitamise eest.

89. MARE SUVISTE (2014) Jõgeva Lasteaia „Karikakar" töö väga hea korraldamise eest.

90. KALEV ILVES (2014) Kalev Ilvesele ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise eest Jõgeva linnas.

91. SERGEI JERJOMIN (2014) mittetulundusühingu Pommiauk eestvedajana Jõgeva linnale tuntust toovate kevadlaada ja kollektsionääride päeva korraldamise ning Jõgewa Muuseumi loomise eest.

92. JAANA KOPPEL (2015) väga hea töö eest Jõgeva Linnaraamatukogus ja aktiivse osalemise eest piirkonna kultuurielus.

93. RAUL KULL (2015) kauaaegse väga hea töö eest majandusjuhina Jõgeva Ühisgümnaasiumis ja Jõgeva Põhikoolis.

94. ALARI PÄÄREN (2015) iga-aastase aastavahetuse ilutulestiku korraldamise eest Jõgeva linnas.

95. TARMO PÜGI (2015) kauaaegse tegutsemise eest ettevõtluses ja hea koostöö eest Jõgeva Linnavalitsusega.

96. MAIE VALMSEN (2015) juuksuriteenuse kauaaegse osutamise eest Jõgeva linnas.

97. KERSTI VARRAK (2015) 35 aasta pikkuse väga hea töö eest flöödiõpetajana Jõgeva Muusikakoolis.

98. ELENA ŽIVAITIENE (2015) aktiivse panuse eest sõpruslinnade Jonava ja Jõgeva harrastajate kultuurikollektiivide sõprussuhete edendamisel ja neile esinemisvõimaluste pakkumisel.

99. AIVAR AIGRO (2016) Suure-Puiestee-Piiri tänava ringristmiku rajamise ning väga hea aastatepikkuse koostöö eest Jõgeva Linnavalitsusega teede ehituse ja hoolduse valdkonnas.

100. ANDRES BAIDA (2016) nahatöötlemise järjepidevuse hoidmise ja ettevõtluse arendamise eest Jõgeval.

101. ELITA JÄRVELA (2016) 30-aastase suurepärase töö eest kunstiõpetajana Jõgeval.

102. HELGI KOHO (2016) lilleilu pikaajalise pakkumise eest Jõgeval ja väga hea koostöö eest linnavalitsusega.

103. TOOMAS LÕHMUSTE (2016) panuse eest Betti Alverile pühendatud luulepäevade erapooletu žürii töösse ja Jõgeva maakonna kooliteatrite juhendajate koolitusse.

104. AIME RÜNDVA (2016) 24 aasta pikkuse suure panuse eest Jõgeva linna arengusse.

105. ENE SÖÖT (2016) väga hea töö eest Jõgeva Linnaraamatukogus ja aktiivse osalemise eest piirkonna kultuurielus.

106. JAAN VAHTLA (2017) aastatepikkuse tulemusliku töö eest maareformi lõpule viimisel ja keskkonnaalase töö korraldamisel Jõgeva linnas.

107. LJUDMILA VAHTLA (2017) eduka töö eest vene keele ja kultuuri õpetamisel Jõgeva linna koolides

108. RAUL TAUL (2017) Jõgeva linnale külmalinnana tuntust toovate Jääpurika festivali ja Talvefestivali eestvedamise ja korraldamise eest

109. MARGUS KASK (2017) aktiivse ühiskondliku tegevuse eest Jõgeva Linnavolikogus, tulemuslike ühinemiskõneluste läbiviimise eest omavalitsuste ühinemisprotsessis ja silmapaistvalt professionaalse ning eduka töö eest koorijuhina

110. KALLE PINT (2017) aastatepikkuse suure panuse eest Jõgeva linna arengusse aktiivse ja asjatundliku linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmena ning osaühingu Jõgeva Veevärk juhina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: MERLE MEITUS