Jõgeva linna arengukava aastani 2020

28.03.17

Jõgeva linna arengukava (jõust. 11.11.2016)

Toimetaja: JAAN JÄRV

Jõgeva linna hariduse arengukava aastateks 2012-2016