Eluruumi tagamine

12.08.16
Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on isiku ja perekonna vajadusest tulenev eluaseme kättesaadavuse ja ajutise kasutamise võimaluse tagamine, kes ei ole ise suutelised ega võimelised seda endale tagama (ostma , üürima).
Jõgeva linn annab eluruumi üürile üksnes sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate kohutuste täitmiseks.
 
Eluruumi kasutamisel tasub teenuse saaja eluruumi või selle osa (tuba) eluasemekulud, mis võivad sisaldada üüri. Üüri suuruse määrab teenuse osutaja.
 
Eluruumi kasutamise teenusega võivad kaasneda toimetulekut ja iseseisvat elu toetavad nõustamis- ja tugiteenused.
 
Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016 määrus nr 51 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva linnas".
Toimetaja: VEIGO MANDRE