Spordi eeskirjad ja korrad

5.10.15

Spordi toetamise kord Jõgeva linnas (alates 06.10.2015)

Jõgeva Linnavalitsuse spordikomisjon

27.09.16


Spordikomisjon on Jõgeva Linnavalitsuse moodustatud alatine komisjon, mille eesmärk on teha linnavalitsusele ettepanekuid Jõgeva linna spordielu planeerimiseks ja korraldamiseks.
 

Kinnitatud Jõgeva Linnavalitsuse 5. septembri 2016. a korraldusega nr 192.
Muudetud 26. septembri 2016. a korraldusega nr 218.

Komisjoni koosseis:
esimees: Rainer Võsaste – Jõgevamaa Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
liikmed:
Epp Hoovi – Jõgevamaa Spordiliidu „Kalju" esimehe abi;
Toomas Klaarman – Jõgeva linna tervisesportlane;
Viktor Nõmm – Jõgeva Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja.

Dokumendid:
Jõgeva Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus

Toimetaja: AIME ANDRON