Dokumendiregister

15.08.14

 

Dokumendiregistrisse kantakse linnavalitsusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid.

Dokumendiregistri kaudu on leitavad elektroonilised dokumendid, millele ei ole juurdepääsupiirangut kehtestatud.
Juurdepääsupiiranguga dokumendi kohta saate esitada teabenõude.

Dokumendiregistris on võimalik teha ületeksti otsimist, sisestades märksõna lehe ülemises osas olevasse otsingu kasti.
Avades lehe vasakus menüüs mooduli Dokumendid või Kirjavahetus all oleva Otsi vormi, on võimalik otsida soovitavat dokumenti täpsemate tingimuste ja andmetega.

Dokumendiregister

Dokumentide otsing dokumendiregistrist
 

Vaata dokumendiregistrist:

Linnavalitsuse istungite protokollid
Linnavalitsuse korraldused
Linnavalitsuse määrused

Vaata Riigi Teatajast:
Jõgeva Linnavalitsuse määrused

 

Toimetaja: VEIGO MANDRE