« Tagasi

Jaama tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

 

Jõgeva Linnavalitsuse 4. mai 2016 korraldusega nr 107 võeti vastu Jõgeva linnas Jaama tn 1 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringuga soovitakse määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Detailplaneeringu koostamine algatati uute hoonete ja elevaatori vastuvõtu tornide ehitamise planeerimise eesmärgil.
Detailplaneeringu koostas Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, äriregistri kood 10434933, töö nr PL-0039T.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Linnavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, 2. korrus) ja veebilehel www.jogeva.ee alates 19. maist kuni 2. juunini 2016.

Oma ettepanekud ja pretensioonid planeeringu kohta palume esitada hiljemalt 2. juunil 2016 kella 17.00-ks Jõgeva Linnavalitsusele kirjalikult postiaadressil Suur 5, 48306 Jõgeva või e-postile info@jogeva.ee.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub Jõgeva Linnavalitsuse saalis 14. juunil 2016 kell 16.00.


Detailplaneeringud

25.06.15

JÕGEVA  LINNAS  ALGATATUD  JA  KEHTESTATUD  DETILPLANEERINGUD (seisuga 25.06.2015)

 

 

            PLANEERINGU NIMETUS                                         ALGATATUD   KEHTESTATUD

1.   Jõgeva kesklinna detailplaneering                               18.06.98        24.05.01       

2.   Jõgeva linna reoveepuhasti maa-ala                           24.09.98        25.03.99

            detailplaneering

3.   Jõgeva linnas Tähe tänaval asuva kinnistu                                         04.02.99

            nr 24901:004:0360 detailplaneering      

4.   Jõgeva linnas Suure ja Piiri tn nurgal asuvale            22.04.99        23.09.99

            maa-ala automaattankla detailplaneering                   

5.   Jõgeva linnas Tamme tn 3 krundi detailplaneering   20.05.99        17.06.99

6.   Jõgeva linnas Suur tn 83 krundi detailplaneering      20.05.99        03.06.99

7.     Jõgeva linnas Kalda tn 16a krundi                              20.05.99

detailplaneering

8.    Jõgeva linnas Jaama tn 1 krundi detailplaneering   20.05.99       

9.   Jõgeva linnas Roosi tn 7 krundi detailplaneering      20.05.99        23.09.99

10. Jõgeva linnas Estakaadi tn 10, 10a ja 10b                  20.05.99        13.12.99

kruntide detailplaneering

11. Jõgeva linnas  piiri tn 15 krundi detailplaneering       03.06.99

12. Jõgeva linnas Aia tn 33 krundi detailplaneering         17.06.99        28.09.00

13. Jõgeva linnas Suur tn 89, 89a, 89b, 91, 91a, 91b,      17.06.99        13.09.01

            91c, 91d, 91f, 93, 93 ja Tartu mnt 3b ning 5

            hoonete maa-ala detailplaneering

14. Jõgeva linnas Kesk tn 15 krundi detailplaneering     23.09.99        13.12.99

15. Jõgeva linnas Tamme tn 5 krundi detailplaneering  23.09.99

16. Jõgeva linnas Puiestee 36 krundi detailplaneering   23.09.99        13.12.99

17. Jõgeva linnas Jaama tn 11a krundi                              23.09.99        24.05.01

detailplaneering

18. Jõgeva linnas Aia tn 28 krundi detailplaneering         13.12.99        29.06.00

19. Jõgeva linnas Kalda tn 4b krundi detailplaneering    13.12.99        25.05.00

20. Jõgeva linnas Energia ja Suvila tänavate vahelise    13.12.99        29.06.00

            maa-ala detailplaneering                         

21. Jõgeva linnas raudtee, Estakaadi ja Kesk                  13.12.99        28.09.00

tänavate vahelise ala Suure ja Puiestee

tänavate vahelises lõigus detailplaneering

22. Jõgeva linnas Välja tn 3b krundi detailplaneering      27.01.00        29.06.00

23. Jõgeva linnas Sõnajala tn 11 krundi                             06.03.00        27.04.00

detailplaneering

24. Jõgeva linnas Suur tn 75 krundi detailplaneering      02.05.00        29.06.00

25. Jõgeva linnas Tartu mnt 3a krundi                                25.05.00        28.09.00

detailplaneering

26. Jõgeva linnas Puiestee tn 32 krundi                             25.05.00        28.09.00

            detailplaneering

27. Jõgeva linnas Niidu tn 2 krundi detailplaneering       05.06.00        28.09.00

28. Jõgeva linnas Suur tn 55 krundi detailplaneering      29.06.00        07.12.00

29. Jõgeva linnas Energia tn 7 ja 7a hoonete maa-ala   29.06.00        08.03.01

            detailplaneering

30. Jõgeva linnas Turu tn 14 krundi detailplaneering      10.08.00        20.06.01

31. Jõgeva linnas Aia tn 18b krundi detailplaneering       28.08.00        07.12.00

32. Jõgeva linnas Puiestee tn 4 krundi                               08.09.00        07.12.00

detailplaneering

33. Jõgeva linnas Jaama tn 5 ja Roosi tn 1 hoonete       28.09.00        25.09.03

            maa-ala detailplaneering

34. Jõgeva linnas Jõe tn 3a krundi detailplaneering       28.09.00        24.05.01

35. Jõgeva linnas Piiri tn 1b hoone maa-ala                     28.09.00        24.05.01

            detailplaneering

36. Jõgeva linnas Tallinna mnt 2a krundi ja sellest         28.09.00        20.06.01

            Tallinna mnt poolse maa-ala detailplaneering

37. Jõgeva linnas Energia tn 5 hoone maa-ala                07.12.00        20.12.01

            detailplaneering

38. Jõgeva linnas Kalda tn 18a krundi                                07.12.00        24.05.01

detailplaneering

39. Jõgeva linnas Tallinna mnt 2e krundi ja Tallinna      01.02.01        18.06.02

            mnt 2b hoone ning sellest Tallinna mnt pool

oleva maa-ala detailplaneering

40. Jõgeva linnas Suur tn 66 hoone maa-ala                   08.03.01        20.03.03         

            detailplaneering

41. Jõgeva linnas Pargi tn 15a krundi detailplaneering  18.04.01        20.06.01

42. Jõgeva linnas Aia tn 3a hoone maa-ala                      24.05.01

            detailplaneering

43. Jõgeva linnas Aasa tn 8 krundi detailplaneering      20.06.01        13.09.01

44. Jõgeva linnas Aia tn 16 krundi detailplaneering        20.06.01        18.06.02

45. Jõgeva linnas Põik tn 1 krundi detailplaneering        20.06.01        13.09.01

46. Jõgeva linnas Ravila tn 10, 12 ja 14 hoonete             20.06.01        07.03.02

            maa-ala detailplaneering

47. Jõgeva linnas Turu tn 5 ja Hanno Kranichi                 29.11.01        05.09.02

Turu tn kinnistu maa-ala detailplaneering

48. Jõgeva linnas Niidu tn 12 krundi detailplaneering    07.01.02        07.03.02

49. Jõgeva linnas Estakaadi ja Kesk tänavate                  31.01.02

vahelise ala Pargi ja Puiestee tänavate

vahelises lõigus detailplaneering

50. Jõgeva linnas Raudtee väljak 1 hoone ja seda         31.01.02        05.09.02

            ümbritseva maa-ala detailplaneering

51. Jõgeva linnas Kesk tn 9 krundi detailplaneering       31.01.02        07.03.02

52. Jõgeva linnas Uus tn 12 krundi detailplaneering      04.03.02        09.05.02

53. Jõgeva linnas Turu tn 7 krundi detailplaneering        09.05.02        05.09.02

54. Jõgeva linnas Tellise tn 1 krundi ja Tellise tänava

maa-ala detailplaneering                                     09.05.02

55. Jõgeva linnas Tallinna mnt 7 krundi ja Tallinna

mnt 15 hoone maa-ala detailplaneering                           09.05.02        22.05.03

56. Jõgeva linnas Tallinna mnt 9a krundi

detailplaneering                                                                      09.05.02

57. Jõgeva linnas Jaama tn 4 ja 4a krundi

detailplaneering                                                                      18.06.02

58. Jõgeva linnas Sõnajala tn 13 asuva krundi

detailplaneering                                                                      15.07.02        05.09.02

59. Jõgeva linnas Põllu tn 10 krundi detailplaneering    15.07.02

60. Jõgeva linnas Piiri tn 7 krundi detailplaneering         05.09.02

61. Jõgeva linnas Aamissepa tn 12 krundi

detailplaneering                                                      26.09.02       

62. Jõgeva linnas Kalda tn 12b krundi

detailplaneering                                                                       26.09.02        27.11.03

63. Jõgeva linnas Suur tn 47 krundi detailplaneering      26.09.02

64. Jõgeva linnas Pargi tn 8 krundi detailplaneering       10.10.02        06.02.03

65. Jõgeva linnas Staadioni tn 24 krundi

            detailplaneering                                                           10.10.02        25.09.03

66. Jõgeva linnas Piiri tn 10 hoone ja seda ümbritseva

maa-ala detailplaneering                                      19.12.02

67. Jõgeva linnas Staadioni tn 10, 12 ja 16 kruntide

ning Roosi tn 6a hoone maa-ala

detailplaneering                                                      24.04.03        27.11.03

68. Jõgeva linnas Aia tn 12 krundi detailplaneering        26.06.03

69. Jõgeva linnas Tallinna mnt 11 krundi

            detailplaneering                                                           26.06.03        25.03.04

70. Jõgeva linnas Toominga tn 34, reoveepuhastus-

jaama vahetus läheduses asuva maa-ala

detailplaneering                                                       18.12.03        30.09.04

71. Jõgeva linnas koolide kinnistute ja nendega

piirneva maa-ala detailplaneering                       25.03.04        25.08.05

72.Jõgeva linnas Tamme tn 7 krundi detailplaneering   20.05.04        17.06.04

73.Jõgeva linnas Vainu 1b krundi detailplaneering         28.06.04        26.10.06

74.Jõgeva linnas Suur tn 60 krundi detailplaneering      27.07.04        ..............

75. Jõgeva linnas Roosi tn 10 krundi detailplaneering   27.07.04        27.01.05

76. Jõgeva linnas Raudtee väljak 2 krundi

detailplaneeringu                                                    26.08.04        16.02.05

77. Jõgeva linnas Tulika tänaval asuva kinnistu

            katastritunnusega 24901:006:0120

            detailplaneering                                                          01.11.04

78. Jõgeva linnas Kooli tn 1 krundi detailplaneering       15.11.04        28.04.05

79. Jõgeva linnas Energia tn 3a hoone ja seda

ümbritseva maa-ala detailplaneering                 23.12.04        14.09.06

80. Jõgeva linnas Aasa tn 21 ja Kingu tn 4 kruntide

detailplaneering                                                       16.02.05        30.06.05

81. Jõgeva linnas Suur tn 71 krundi detailplaneering      21.02.05        30.06.05

82. Jõgeva linnas Suur tn 91 hoone ja seda

ümbritseva maa-ala detailplaneering                 24.03.05

83. Jõgeva linnas Põik tn 2 krundi detailplaneering         24.03.05

84. Jõgeva linnas Kesk tn 3, 3a ja 4 kruntide

detailplaneering                                                       28.04.05        25.05.06

85. Jõgeva linnas Suur tn 37 ja 39 kruntide ning

            nendega Puiestee tn ääres piirneva ala

            detailplaneering                                                           30.06.05

86. Jõgeva linnas Kalda tn krundi, katastri nr

24901:008:0953 detailplaneering                        12.09.05        02.02.06

87. Jõgeva linnas Allika tn 21 krundi detailplaneering     31.10.05        23.03.06

88. Jõgeva linnas Suur tn 22 krundi detailplaneering      10.11.05

89. Jõgeva linnas Suur tn 84a krundi detailplaneering   22.12.05

90.  Jõgeva linnas Niidu tn 10 krundi detailplaneering   16.01.06        29.06.06

91. Jõgeva linnas Turu tn 7a krundi detailplaneering      02.02.06        30.11.06

92. Jõgeva linnas Kalda tn 20 krundi detailplaneering   06.03.06        30.11.06

93. Jõgeva linnas Nurme tn 5 krundi detailplaneering    06.03.06        08.02.06

94. Jõgeva linnas Aia tn 12 krundi detailplaneering        23.03.06

95. Jõgeva linnas Suur tn 42 krundi detailplaneering     27.04.06        28.06.07

96. Jõgeva linnas Tallinna mnt 1a krundi

detailplaneering                                                      25.05.06

97. Jõgeva linnas Suur tn 19 ja 21 kruntide

detailplaneering                                                                      25.05.06        31.05.07

98.Jõgeva linnas Jõe, Kalda, Staadioni ja Roosi                               osaline

            tänavate  vahelises kvartalis asuva                        29.06.06        26.02.09

hoonestamata maa-ala detailplaneering         täielik      28.10.10

99. Jõgeva linnas Puiestee tn 8 krundi

detailplaneering                                                                       07.06.06

100. Jõgeva linnas Tulika tn 21 krundi

            Detailplaneering                                                          14.08.06        28.12.06

101. Jõgeva linnas Ülase tn 24 krundi

detailplaneering                                                                      14.08.06

102. Jõgeva linnas Ülase tn 26 krundi

detailplaneering                                                                      14.08.06

103. Jõgeva linnas aasa tn 11 krundi

detailplaneering                                                                      14.08.06        22.05.08

104.Jõgeva linnas Roosi, Aamissepa, Pärna ja

            Kalda tänavate põhjapoolses otsas asuva

            hoonestamata maa-ala detailplaneering              14.09.06

105. Jõgeva linnas Tulika tänava pikendusele asuva

            KÜ 24901:006:0120 detailplaneering                     09.10.06        31.05.07

106.Jõgeva linnas Sõnajala ja Ravila tänavate

nurgal asuva hoonestamata maa-ala

detailplaneering                                                                       26.10.06

107. Jõgeva linnas Välja tn 3; 3b; 3c ja 5 kinnistute

            ning Välja tn 3b kinnistust kirdes asuva

hoonestamata maa-ala detailplaneering                          26.10.06        31.05.07

108. Jõgeva linnas Suure, Kesk, Pargi ja Lao

tänavate vahelises kvartalis asuva

hoonestamata maa-ala detailplaneering                          16.10.06        22.12.07

109. Jõgeva linnas Suur tn 30 asuva kinnistu

            detailplaneering                                                          30.10.06        22.05.08

110. Jõgeva linnas Tallinna mnt 5a asuva kinnistu

            detailplaneering                                                          28.12.06        27.09.07

111. Jõgeva linnas Suur tn 13b ja Pargi tn 6

kinnistute ja nendega piirneva jätkuvalt riigi

omandis oleva maa-ala detailplaneering                          28.12.06        26.06.08

112. Jõgeva linnas Vainu tn 1b asuva kinnistu

            detailplaneering                                                          05.02.07        03.05.07

113.Jõgeva linnas Piiri tn 9 asuva kinnistu

detailplaneering                                                                      08.02.07

114. Jõgeva linnas Suur tn 66 asuva kinnistu

detailplaneering                                                                      02.04.07        28.06.07

115. Jõgeva linnas Sauna tn 12 asuva kinnistu

            detailplaneering                                                          23.04.07        18.12.08

116. Jõgeva linnas Roosi tn 6a krundi

detailplaneering                                                                      03.05.07        22.05.08

117. Jõgeva linnas Suur tn 49b asuva kinnistu ja

            seda ümbritseva maa-ala detailplaneering          28.06.07

118. Jõgeva linnas Aia tn 40 krundi detailplaneering     28.06.07        24.09.09

119. Jõgeva linnas Suur tn 88a asuva kinnistu

            detailplaneering                                                          18.06.07        31.01.08

120. Jõgeva linnas Suur tn 68 asuva kinnistu

            detailplaneering                                                          01.10.07        06.03.08

121. Jõgeva linnas Kruusa tn 2 asuva kinnistu

            detailplaneering                                                          01.10.07

122. Jõgeva linnas Tallinna mnt 11a kinnistu

            detailplaneering                                                          20.12.07

123. Jõgeva linnas Suvila tn 19 kinnistu

detailplaneering                                                                      06.03.08        26.06.08

124. Jõgeva linnas Tallina mnt 19 kinnistu

            detailplaneering                                                          06.03.08

125. Jõgeva linnas B. Alveri 15 kinnistu

detailplaneeringu algatamine                                              14.04.08        25.09.08

126. Jõgeva linnas Jaama tn 3b hoone ja selle

lähiümbruses asuva jätkuvalt riigi omandis

oleva maa-ala detailplaneering                                           24.04.08

127. Jõgeva linnas Suur tn 84a kinnistu

detailplaneering                                                                      24.04.08        25.09.08

128. Jõgeva linnas Vainu tn 3 kinnistu

detailplaneering.                                                                     12.05.08

129. Jõgeva linnas Aia ja Pae tänavate-, Pae 2

kinnistu-, kergliiklustee- ning Tallinna mnt 2

kinnistuga piirneva jätkuvalt riigi omandis

oleva maa-ala detailplaneeringu                                         26.06.08

130. Jõgeva linnas Jaama tn 20 kinnistu

            detailplaneering                                                          21.07.08        26.02.09

131. Jõgeva linnas Sauna tn 2a, 2b, 2c, 4 ja 6 ning

Kesk tn 4 katastriüksuste ja nende

 Lähiümbruse detailplaneering                                           25.09.08        30.04.09

132. Jõgeva linnas Suvila tn 18 kinnistu

            detailplaneering                                                          27.10.08        30.04.09

133. Nurga kinnistu (KÜ tunnus 24803:007:0004)

            detailplaneering                                                          26.02.09        23.11.09

134. Jõgeva linnas Suur tn 73 asuva kinnistu

detailplaneering                                                                      27.04.09        24.09.09

135. Jõgeva linnas Välja tn 3a kinnistu

            detailplaneering                                                          24.09.09        23.09.10

136. Jõgeva linnas Jaama tn 4 ja 4a kinnistu

            detailplaneering                                                          22.04.10        07.04.11

137. Jõgeva linnas Piiri tn 2, Jõgeva linna

põhjapiiri ja Piiri tänava vahelisel jätkuvalt

riigi omandis oleval 2,1 ha suurusel maa-alal

detailplaneeringu koostamise algatamine                        27.05.10

138. Jõgeva linnas Pae tn 2 kinnistu

detailplaneering                                                                      17.06.10        17.02.11

139. Jõgeva linnas Aia tn 36a kinnistu                        

Detailplaneering                                                                     23.09.10        29.03.12

140. Jõgeva linnas Aia tn 33 kinnistu ja selle

lähiala detailplaneeringu koostamise

algatamine                                                                               17.06.11         17.10.13

141. Jõgeva linnas Suvila tn 15 detailplaneering            28.06.12

142. Jõgeva linnas Rohu tn 10; 10a ja 8a ning

Tähe tn 11 kinnistute 3,65 ha suuruse

maa-ala detailplaneeringu                                                    24.04.14

143. Jõgeva linnas Suur tn 91f kinnistu ja selle                26.06.14

lähiala detailplaneering

144. Jõgeva linnas Suvila tn 17; 19 ja 19a

 detailplaneering                                                                     26.06.14

145. Jõgeva linnas Turu tn 2a kinnistu ja selle

lähiala detailplaneering                                                        30.04.15

146. Jõgeva linnas Tallinna mnt 1a kinnistu ja

selle lähiala detailplaneering                                              28.05.15

 

Toimetaja: VEIGO MANDRE